قاب ال‌ای‌دی سقفی

قاب چراغ سقفی ال ای دی تارا مدل D58
قاب چراغ سقفی ال ای دی 3 وات طراحی فنر دار برای قرار گیری محکم در سقف دارای هیت سینک با خنک ک..
قاب چراغ سقفی ال ای دی تارا مدل D59
قاب چراغ سقفی ال ای دی 5 تا 7 وات طراحی فنر دار برای قرار گیری محکم در سقف دارای هیت سینک با ..
قاب چراغ سقفی ال ای دی تارا مدل D64
قاب چراغ سقفی ال ای دی 9 تا 12 وات طراحی فنر دار برای قرار گیری محکم در سقف دارای هیت سینک با..